مراسم تنفیذ احمدی نژاد برگزار شد

در متن حکم آیت الله خامنه ای که توسط رئیس دفتر او قرائت شد از آنچه که رای قاطع و بی سابقه مردم به محمود احمدی نژاد خوانده شده تقدیر به عمل آمده و دلیل حمایت گسترده مردم، ویژگی های کارنامه چهارساله دولت قلمداد شده است.

از جمله مواردی که آیت الله خامنه ای به عنوان خصوصیات دولت محمود احمدی نژاد ذکر کرده “اسکتبار ستیزی و ایستادگی شجاعانه در برابر سلطه طلبان بین المللی” و “مبارزه با فقر و فساد و تبعیض و مبارزه با اشرافیگری” است.

آیت الله خامنه در این حکم ضمن تبریک به محمود احمدی نژاد، گفته است که “به پیروی از ملت بزرگوار ایران، رای را تنفیذ و این مرد شجاع و سخت کوش و هوشمند را به ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب می کنم.”

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!