بیش از 30 دانشجو در زندان های مختلف کشور

در هفته های گذشته بارها مسئولین وزارت علوم و مسئولین نظامی کشور ادعا کرده اند هیچ

دانشجویی در بازداشت به سر نمی برد و همه کسانی که در حوادث یک ماه و نیم گذشته در حیطه دانشگاه بازداشت شدند، آزاد گشتند.
 

اما مرور اسامی بازداشت شدگان نشان می دهد که تعدادی از دانشجویان در تهران و شهرستان همچنان در زندان هستند.
 

به گزارش خبرنامه امیرکبیر، مجید دری، ضیاء نبوی، علیرضا خوشبخت، زهرا توحیدی، شیوا نظر آهاری، حسام سلامت  و پیمان عارف دانشجویان ستاره دار و محروم از تحصیلی هستند که در زندان اوین نگهداری می شوند. در متن کیفرخواست دادگاه روز شنبه نیز اتهاماتی واهی به این اشخاص نسبت داده شده بود که هیچ مدرک، پایه و اساسی برای اثبات آن وجود ندارد.
 

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!