دروغ می گویند؛ دانشجویان درزندان هستند

به دنبال بیش از چهل روز بی خبری کامل از وضعیت ده ها دانشجوی بازداشت شده درتهران و چند شهر دیگر کشور،  دیروز منابع دانشجوئی، حقوق بشری و خانواده های تعدادی از دانشجویان،  با انتشار گزارش و نامه های سرگشاده ای،  از ادامه بازداشت در بی خبری کامل ده ها دانشجو، ابراز نگرانی کردند.

سایت امیرکبیر، پایگاه خبری تحلیلی دانشجویان پلی تکنیک تهران روز گذشته با انتشار گزارشی ضمن تکذیب ادعاهای هفته های اخیر مسئولان وزارت علوم و سایر مسئولان دولت کودتا،  اسامی شماری از دانشجویان بازداشت شده را که دستکم چهل روز است در بازداشت بسر می برند،  اعلام کرد.

در این گزارش نام تعدادی از دانشجویان پلی تکنیک و چند تن از دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران از جمله محمد رضا جلائی پور،  حسام سلامت و سمیه توحید لو به چشم می خورد. این سه تن با چند دانشجوی دیگر روز شنبه در بین صد تن از فعالان س… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!