وکلا نباید در این بیدادگاههای نمایشی شرکت کنند

محتشمی پور: قرار نبود در جمهوري اسلامي ما حق‌كشي شود و خون مظلوم ريخته شود قرار بود همه بتوانند حرف بزنند و از راي خود دفاع كنند اما با آنها شيانه برخورد شد و اكنون وظيفه علما است كه در رابطه با اتفاقات اخير مواضع خود را روشن كنند.
همسر زید آبادی:هر بار که به آقایان مرتضوی، حداد و دری نجف آبادی مراجعه کرده ام و خواستار رسیدگی به وضعیت همسرم شده ام، گفته اند که بازداشت ها دست قوه قضائیه نیست.
همسر تاجرنیا: این افراد چهره های این نظام و افراد با آبرویی هستند، چرا این قدر با اعصاب مردم ایران بازی می کنند؟
همسر بهزاد نبوی کسانی که همسر من را دستگیر کرده اند در واقع دارند آبروی نظام را می برند و لطمه ای که دستگیر کنندگان حوادث اخیر به این نظام زدند هیچ کس نتوانسته بود به جمهوری اسلامی وارد کند.
همسر عبد الفتاح سلطانی: همسر من به خاطر اینکه غیرقانونی دستگ… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!