‌‌روشن كردن شمع به ياد شهداي جوان در ريچموندهيل و ميدان مل لستمن

پنج شنبه شب 30 جولاي در چهلمين روز شهادت جوانان معترض به ناديده گرفتن شدن خواست ميليونها ايراني براي ايراني بهتر و آزاد، بيش از 100 نفر از ايراني-كانادايي‌ ها از كودك تا مادر بزرگ سوار بر ويلچر ، در شهر ريچموند هيل در تقاطع يانگ و الگين ميلز از سا عت 20:30 تا 22 گردهم امدند و بياد شهداي جوان شمع روشن كردند و در سكوت ياد اين شهدا را كه به ايراني هاي خارج كشور نيز اعتبار تازه‌اي بخشيد‌ه‌اند ، گرامي داشتند. ‌در پايان دكتر رضا مريدي نماينده ريچموند هيل در پارلمان اونتاريو سخناني كوتاه به ياد اين شهدا اظهار داشت و آمران و عا ملان اين خشونت ها را بشدت محكوم كرد. اين مراسم بدعوت گروه ندا -صلح براي ايران برگزارشده بود.
همزمان تعداد بيش از 250 نفر از هموطنان ما نيز در ميدان مل لستمن به دعوت گروه “خانه ايران” ضمن سر دادن شعار، با روشن كردن شمع ياد اين شهدا را گرامي داشتند.

  >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!