مهاجرانی: هاشمی بین ولایت فقیه و حقوق مردم، دومی را انتخاب کرد

آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد با انتقاد از معترضان به نتیجه انتخابات گفته بود این انتخابات برخی خواص را مردود کرد.

آقای مهاجرانی گفت: “امروز همان خواص مردود شده با عدم حضور (در مراسم تحلیف) نشان دادند بر موضع خود پایدار هستند.”

عطاءالله مهاجرانی همچنین در سخنان خود با اشاره به نظرهایی که درباره جایگاه ولی فقیه و رای مردم در حکومت ایران وجود دارد و رخدادهای قبل و بعد از انتخابات گفت: “به نظر من آقای هاشمی به این تصمیم رسیده است که بین آنچه اسمش ولایت فقیهی که به حقوق ملت متعهد نیست و آن چه حقوق ملت است، دومی را انتخاب کند.”

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!