می ترسیم دو روز دیگر جنازه فرزند مان را بدهند

هنگامه شهیدی که بیش از 40 روز است در بازداشت به سر می برد دیروز با خانواده اش تماس گرفت. این روزنامه نگار پیش از این فقط یکبار، روز بعد از بازداشت تماس گرفته بود  و تا دیروز خانواده او در بی خبری مطلق به سر می بردند.

ناهید کرمانشاهی، مادر هنگامه شهیدی در گفتگو با روز خبر از ممنوع الملاقات بودن هنگامه داد و گفت: “هنگامه ناراحتی قلبی دارد و دچار افت فشار خون است و در زندان داروهای او را در اختیارش قرار نداده اند.”

وی افزود: “هنگامه دیروز که تماس گرفت قرص هایش را میخواست و خبر داد که همچنان در انفرادی و ممنوع الملاقات است و بازجویی اش تمام نشده است.”

خانم کرمانشاهی در عین حال با اشاره به اینکه “به هنگامه قول داده اند به زودی اجازه ملاقات بدهند و تماس های تلفنی را بیشتر کنند” افزود: هنگامه سعی میکرد نشان دهد حالش خوب است اما کاملا مشخص بود که تحت فشار است و به شدت افسرده بود.

مادر این روزنامه نگار …

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!