برگزاری دادگاه بيش از ده تن از معترضان به نتيجه انتخابات

شعبه پانزدهم دادگاه انقلاب در بیانیه ای اعلام کرده است که محاکمه بيش از ده نفر از معترضان به نتيجه انتخابات رياست جمهوری روز شنبه برگزار خواهد شد.نخستين جلسه دادگاه حدود ۱۰۰ نفر از متهمانی که از آنها با عنوان «عوامل اغتشاش و آشوب» پس از انتخابات رياست جمهوری نام برده شده اند، صبح روز شنبه ۱۰ مردادماه در سالن اجتماعات اداره کل دادگستری تهران برگزار شد و قرار بود جلسه دوم روز پنجشنبه برگزار شود .قاضی صلواتی، رييس شعبه پانزده دادگاه انقلاب، پيشتر اعلام کرده بود که به دنبال درخواست وکلای بيش از ده تن ازبازداشت شدگان وقايع پس از انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری، دومين جلسه دادگاه اين متهمان به جای پنجشنبه، روز شنبه برگزار خواهد شد.در نخستين جلسه دادگاه معترضان به نتيجه انتخابات دادستان اين دادگاه بازداشت شدگان را به تلاش برای «انقلاب مخملی» متهم کرد.در اين دادگاه چهره های برجسته گروه های اصلاح …

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!