تجمع معترضان جلوی دادگاه فرمایشی

بر اساس اولین گزارش‌های رسیده، خانواده‌های زندانیان و گروه کثیری از مردم، از صبح امروز در محوطه جلوی دادگاه جمع شدند و به برگزاری دادگاه غیرقانونی اعتراض کردند.

به گزارش موج سبز آزادی، محوطه اطراف دادگستری تهران در خیابان خیام بسیار شلوغ گزارش شده و حضور نیروهای لباس شخصی نیز بسیار پررنگ است.

این گزارش حاکی است پس از آنکه تجمع‌کنندگان شروع به سر دادن «الله اکبر» کردند، با هجوم نیروهای ضد شورش مواجه شدند که سعی در متفرق کردن آنها داشتند.

گزارش‌های تکمیلی در این باره متعاقبا اعلام می‌شود

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!