تاکید اکبر هاشمی رفسنجانی بر حضور در نماز جمعه این هفته تهران

اقامه نماز جمعه تهران به امامت اکبر هاشمی رفسنجانی، بار دیگر بحث برانگیز شده است. بار گذشته که آقای رفسنجانی پس از غیبت چند هفته ای نماز جمعه تهران را اقامه کرد، گروه هایی از مردم معترض به نتایج انتخابات به همراه مهدی کروبی و میرحسین موسوی، دو نامزد معترض، در نماز جمعه تهران شرکت کردند.مطابق برنامه ستاد اقامه نماز جمعه تهران اکبر هاشمی رفسنجانی، امام جمعه این هفته تهران خواهد بود. وب سایت رسمی آقای رفسنجانی چند روز پیش امامت او را تایید کرد اما این خبر را ساعاتی پس از انتشار، حذف کرد. در مطلب تازه ای که در وب سایت اکبر هاشمی رفسنجانی منتشر شده حضور او در نماز جمعه قطعی اعلام شده اما دلیل حذف خبر قبلی حضور او در نماز جمعه، اعلام این موضوع از سوی ستاد اقامه نماز جمعه عنوان شده است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!