نماینده مجلس:فرمانده نیروی انتظامی مسئول وقایع کهریزک است

بنابر گزارش های نیروی انتظامی افراد خاطی دستگیر شده اند ولی در برخی گزارشها، اسامی برخی مسئولان ارشد نیروی انتظامی نظیر سرتیپ احمدرضا رادان قائم مقام فرمانده نیروی انتظامی و نقش وی در این ماجرا به میان آمده است.

آقای احمدی مقدم می گوید :”مسئولان ارشد ناجا نقشی در مشکلات ایجاد شده در این بازداشتگاه نداشتند و یک مسئول حفاظتی و نظارتی که باید تخلفات را گزارش می کرد، به همراه مسئول اردوگاه برکنار و بازداشت شده است.”

به گفته فرمانده نیروی انتظامی، “سه ماموری که به صورت خودسرانه نسبت به تنبیه بدنی شدید تعدادی از بازداشت شدگان اقدام کرده بودند، بازداشت شده اند.”

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!