البته یادمان نرفته که دورغ گوی بزرگ چه کسی است

سریال محاکمه های نمایشی کماکان جریان دارد. در این دادگاه از دستگاه اتو و شرکت برق تا جستجوگر گوگل، سایت فیس بوک، یاهو، بی بی سی، سی ان ان، همه روزنامه نگاران ایرانی و خارجی، همه رقیبان احمدی نژاد و حامیان آنها، دولت های خارجی (البته بجز روسیه) و نهاد های آموزشی و فرهنگی مورد اتهام قرار گرفتند.

این در حالی است که مجرمان و دروغ گویان اصلی آزاد می گردند. کاتوزیان نماینده اصول گرای مجلس، خواستار پاسخگوئی فرمانده کل نیروی انتظامی در مورد بازداشتگاه کهریزک شده و فرمانده مذکور علت مرگ بازداشتیان را بیماری اعلام کرده است.

البته یادمان نرفته که دورغ گوی بزرگ چه کسی است.
http://bit.ly/bKuG8
www.iransource.blogspot.com

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!