وزارت اطلاعات: اخبار داخلی این وزارتخانه را منتشر نکنید

بعد از انتشار خبر برکناری چند معاون وزارت اطلاعات در بعضی از وب سایت های نزدیک به اصلاح طلبان و همچنین در وبلاگ حسن یونسی، فرزند علی یونسی وزیر سابق اطلاعات در دوره محمد خاتمی، وب سایت الف، وابسته به احمد توکلی از نمایندگاه محافظه کار مجلس، چند روز پیش خبر از برکناری دو معاون اطلاعات داخلی و فناوری اطلاعات این وزارتخانه داد و نوشت که معاون پارلمانی و معاون حفاظت این وزارتخانه هم به زودی تغییر خواهند کرد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!