.نماینده موسوی: فهرست 69 نفره کشته ها به مجلس ارائه شد

مقام های دولتی ایران تعداد قربانیان خشونت های پس از انتخابات را حدود 30 نفر اعلام کرده اند و هرگز مسئولیت کامل مرگ این افراد را به عهده نگرفته اند.با این حال مخالفان و گروه های حقوق بشر نسبت به این مساله ابراز نگرانی کرده اند که این آمار تنها کسری از تعداد واقعی کشته ها باشد.

به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، علیرضا حسینی بهشتی که نماینده آقای موسوی در هیات ویژه آسیب دیدگان حوادث اخیر است گفته است که فهرستی “69 نفره از جان باختگان و حدود 220 نفره از بازداشت شدگان پس از انتخابات تقدیم کمیته ویژه مجلس شد.”

آقای حسینی بهشتی همچنین گفت هیات موسوی و کروبی قرار است گزارشی مستند از ضرب و شتم زندانیان تهیه کرده و در اختیار کمیته مجلس قرار دهند.

 

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!