احمدی نژاد خدا شد!

درحالی که بسیاری از روحانیون و مراجع تقلید سرشناس کشور، دولت برآمده از تقلب در انتخابات اخیری ریاست جمهوری را نامشروع خوانده و حتی پس از تنفید حکم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد توسط آیت الله خامنه ای با سکوت خود نسبت به این موضوع  واکنش نشان داده اند، آیت الله مصباح یزدی اعلام کرد: “وقتی ریاست جمهوری حکم ولی فقیه را دریافت کرد اطاعت از او نیز چون اطاعت از خداست.” رهبر فکری طالبان شیعی و حامی احمدی نژاد افزود: “وقتی رییس جمهوری از جانب رهبری نصب و تایید می‌شود به عامل او تبدیل شده و از این پرتو نور بر او نیز تابیده می‌شود.”این عضومجلس خبرگان رهبری در ادامه اظهاراتش به طور تلویحی مراجع تقلید شیعه و منتقدین ریاست جمهوری احمدی نژاد را مورد خطاب قرار داده و گفته است: “اکنون در فر…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!