سازمان مجاهدین انقلاب: احمدی نژاد و محصولی مسوول وقایع کهریزک هستند

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با انتشار بیانیه ای از محمود احمدی نژاد و صادق محصولی، وزیر کشور به عنوان مسوول “جنایت های” بازداشتگاه کهریزک نام برده است. این سازمان که از احزاب اصلاح طلب است، در بیانیه خود از بازداشتگاه کهریزک به عنوان “ یک زندان غیر قانونی و خارج از نظارت و کنترل سازمان زندان ها” نام برده است. سازمان مجاهدان انقلاب اسلامی در بیانیه خود مسوول نهایی و پاسخگوی اصلی حوادث این زندان که زیر نظر نیروی انتظامی اداره می شد را آقای احمدی نژاد به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی و آقای محصولی به عنوان وزیر کشور و رئیس شورای امنیت کشور دانسته است.این بیانیه با اشاره به تعطیل شدن بازداشتگاه کهریزک، نوشته است: ” هر روز شاهد اخبار جدیدی درباره این زندان هولناک هستیم. علاوه بر این براساس اخبار متواتری که ظاهراً قابل انکار نیستند، رفتارهای حی… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!