نسبت بنياد‌گرايی سکولار با دموکراسی

دکتر اسماعيل نوری‌علا در نوشته‌ای با عنوان «نسبت ميانه‌روی با قاطعيت» («ايرانيان»، شماره ۴۳۷، جمعه ۹ مرداد ۱۳۸۸ ـ به نقل از پايگاه اينترنتی «سکولاريسم نو») به نقد ديدگاه‌های من در مقاله‌ای با عنوان «امروز سبز، فردا رنگين‌کمان» («ايرانيان»، شماره ۴۳۵، جمعه ۲۶ تيرماه ۱۳۸۸) پرداخته است.

من در لابلای مقاله «امروز سبز، فردا رنگين‌کمان» که در مورد امروز و فردای جنبش اعتراضی مردم ايران بود، به‌طور ضمنی و به اختصار، انتقاد خود را به يکی از ديدگاه‌‌های افراطی کنونی طرح کرده و نوشته بودم: «امروز، در شرايطی که ضروريات جنبش اعتراضی مدنی، که در ذات خود حق‌مدار و آزادی‌خواهانه است، همراهی و هماهنگی جامعه سياسی برون‌مرزی را طلب می‌کند، برخی از روزنامه‌نگاران و روشنفکران سياسی با برجسته کردن دعوای حيدری ـ نعمتی «ما درست می‌گفتيم و ديگران غلط!» با الفاظی تند، به خودنمايی پرداخته‌اند.»

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!