کروبی: لاریجانی بدون تحقیق تکذیب کرد

 : ” آقای لاریجانی نگران آن است که به سرنوشت دکتر حداد عادل گرفتار شود شود و او را از ریاست مجلس حذف کنند.”او گفت: ” چطور می شود که بدون آن که تحقیقی صورت گیرد و جلسه ای تشکیل شود می گویید این ماجرا کذب محض بوده است.”آقای کروبی به نحوه برخورد با بازداشت شدگان را مایه تاسف نظام جمهوری اسلامی دانست و گفت: ” متاسفم از اینکه مردمی را که به بهانه اعتراض به یک انتخابات بازداشت کرده اند، چنین مورد شکنجه قرار داده اند به طوری که من شنیده ام که افراد را در کهریزیک لخت می کردند و چهار دست و پا می نشاندند و سوار بر آنها می شدند و به آنها می گفتند که صدای حیوانات را در بیاورید.”  

 

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!