جزئیات تازه از حوادث روز انتخابات از زبان موسوی

میرحسین موسوی، یکی از نامزدهای معترض دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران، جزئیات تازه ای را در مورد وقایع روز انتخابات تشریح کرد و خصوصیاتی را برای جنبش اعتراضی پس از آن برشمرد.آقای موسوی در دیدار با گروهی از اعضای انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران گفت که در روز انتخابات بارها با مقامات عالی کشور تماس گرفته و موضوع تخلفاتی را که به گفته او در جریان بوده با آنها مطرح کرده است.او گفته است: “ابتدا فکر کردیم که آنچه شاهد آن هستیم ناشی از سوء تدبیر است، برای همین خود من تلاش کردم با مسئولان کشور تماس بگیرم و همان روز دو بار با رئیس قوه قضائیه، دو بار با دادستان کل کشور، دو بار با رئیس مجلس و چهار بار با بیت رهبری موضوع را مطرح کردم”.آقای موسوی می گوید که از چند روز پیش از انتخابات “اطلاعات دقیقی” در مورد “سناریوهایی” که برای روز انتخابات در نظر گرفته شده بود، توسط “موج عظیمی از تماس های مر… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!