دیده بان حقوق بشر خواستار بررسی نقش احمدی مقدم و طائب شد

سازمان دیده بان حقوق بشر با صدور اعلامیه ای از حکومت ایران خواستار بررسی عملکرد و تعیین نقش “بالاترین مسئولین امنیتی” این کشور در ناآرامی های پس از انتخابات ریاست جمهوری اخیر شده است. این سازمان تاکید کرده “اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی و حسین طائب فرمانده بسیج باید جزء افرادی باشند که مورد تحقیق قرارمی گیرند.” در این بیانیه که روز جمعه منتشر شده جو استورک معاون بخش خاورمیانه دیده بان حقوق بشر گفته است: “تعداد و دامنه آزارهای پلیس و بسیج به روشنی نشان می دهد که آنها مجری دستورات و فرامین هستند.” وی افزوده: “برای بررسی این آزارها باید مستقیم رفت به سطوح بالا تا مشخص کرد چه کسی این دستورات را داده است.” دیده بان حقوق بشر پس از مصاحبه با تعدادی از شاهدین عینی حوادث اخیر نتیجه گرفته که بسیج و نیروی انتظامی با هماهنگی با یکدیگر به سرکوب معترضین به
نتایج انتخابات ریاست جمهوری پرد… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!