خانواده‌های زندانیان سیاسی زیر فشار مراجع قضایی

خانوادهای زندانیان سیاسی با انتشار بیانیه‌ی شماره ۵ خود از مقامات جمهوری اسلامی خواسته‌اند که هرچه زودتر و بی‌قید وشرط زندانیان سیاسی را آزاد کنند. آنها هشدار می‌دهند که «در غیر این صورت اقدامات بعدی را به مدد الهی و یاری هموطنان حاضر در صحنه آغاز خواهیم کرد.»فریاد استغاثه: در بیانیه‌ی خانواده‌های زندانیان سیاسی آمده است: «فریاد استغاثه زندانیان بی‌گناه در زندان‌های جمهوری اسلامی دل هر انسان آزادهای را به درد می‌آورد و رنج و الم حاصل از آنچه این روزها بر ما می‌رود، جهانی را به فغان و خروش آورده است. و در عجبیم که چگونه مسئولین و قدرتمندان کشورمان حتی برای حفظ قدرت خویش، عزمی برای پایان دادن به بازی از پیش باخته خود ندارند.» نویسندگان بیانیه ضمن سپاس از اقدام نمایندگان مجلس برای تشکیل کمیته بررسی وضعیت بازداشت شدگان اخیر، از نمایندگان عضو این کمیته خواسته‌اند که «تنها اظهارنظرهای دادست…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!