عیسی سحرخیز با دنده شکسته در سلول انفرادی

بعد از گذشت بیش از 40 روز از بازداشت عیسی سحرخیز، وکیل این روزنامه نگار سرشناس دیروز موفق به دیدار با وی شد. سحرخیز که بادنده شکسته، همچنان در بند الف  سپاه در زندان اوین و در سلول انفرادی زندانی است، با اتهاماتی چون” شرکت در اغتشاشات”، “تشویق به شرکت در اغتشاشات” و توهین به آیت الله خامنه ای روبروست. نسرین ستوده، وکیل و همسر سحرخیز در مصاحبه با روز از وضعیت وی سخن گفته اند. خانم سحرخیز با ابراز نگرانی از وضعیت جسمانی همسرش به “روز” گفت: با وجودی که روز دستگیری، دنده های آقای سحرخیز را شکسته اند اما تاکنون او را تحت مداوا قرار نداده و پیش پزشکی نبرده اند و این مساله به شدت ما را نگران کرده است.او در عین حال خبر داد که قرار است روز دوشنبه به همراه دخترش در زندان اوین با آقای سحرخیز دیدار خواهد کرد.خانم سحرخیز افزود: یکبار به آقای سحرخیز گفته اند که به زودی آزادت می کنیم و به فکر تهیه وثیقه باش اما به …

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!