فرياد الله اکبر و گاز اشک‌آور در خيابان کريم‌خان زند

با آنکه مهدی کروبی اعلام کرده بود امروز (دوشنبه) تجمعی در حمايت از روزنامه اعتماد ملی در مقابل اين روزنامه برگزار نخواهد شد، از ساعتی پيش خيابان کريمخان زند مملو از نيروهای نيروی انتظامی بود که با لباس فرم در محل حضور داشتند و بی‌پروا به ضرب و شتم مردم و توهين به عابران می‌پرداختند. شاهدان عينی از فرياد الله اکبر از سوی مردم و پرتاب گاز اشک‌آور از سوی پليس خبر می‌دهند.به گزارش موج سبز آزادی به نقل از يک شاهد عينی، در حدود ساعت ۱۸ در اطراف روزنامه نفرات نيروی انتظامی به فاصله يک قدم ايستاده‌اند و با فاصله کمتری در تقاطع خيابان خردمند، گروهی از لباس شخصی‌ها که به نظر می‌رسد نيروهای وابسته به يک نهاد مشخص مثل دادستانی يا سپاه باشند، مستقر شده‌اند. اين نيروها اغلب ماسک‌های سبز رنگ به صورت دارند، اما از نظر هيکل درشت هستند و در يک نگاه از نظر وضعيت ظاهری به نظر می‌رسد که از نظر بدنی نيروهای دستچين … >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!