روزنامه جمهوری اسلامی: مرتضوی برکنار می شود

روزنامه جمهوری اسلامی در ستون جهت اطلاعش از قول منابع مطلع خبر داده که رئيس جديد قوه قضائيه سعيد مرتضوي دادستان تهران را كنار خواهد گذاشت.

همين منابع مي گويند جانشين مرتضوي نيز دادستان يكي از شهرستان هاي شرقي كشور خواهد بود كه به زودي به عنوان دادستان تهران معرفي خواهد شد. علاوه بر اين تغييرات ديگري نيز در سطح عالي مسئولين قوه قضائيه در راه است

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!