سلام به گوهران فروشان ایران که گوهر های خود را دلیرانه هدیه میدهند

جوانان گوهر فروش ما گوهر های خود را رایگان برای آزادی مردم ایران هدیه میکنند. چه کسی جز یک عاشق صادق میتواند گوهر جان و عفت و ناموس خود را برای آزادی برایگان هدیه ملتی کند که دوستش دارد. افسانه میگفت ما نسلی سوخته هستیم من گوهر ناموس خود را برای آزادی نسل ها ی بعد هدیه کرده ام. جوانانی که با سینه های سپر شده خود به جنگ هیولای دیوانه غرور و شهوت و پول پرستی وقدرت دوستی و فساد میروند. آنان با دستهای کوچک و بچگانه خود میخواهند در بهترین دوران زندگی شان گوهر زندگی خود را به مردم ایران زمین هدیه کنند. آن کودک دوازده ساله که در زیر باران چوب و باتوم های دیوانه گان شست وشوی مغزی داده شده جان به جان آفرین تسلیم میکند. آن چهار مرد قوی هیکلی که با چوب و باتوم به سر و مغز یک جوان شانزده ساله میکوبند. آیا جز یک آدمک مسخ شده چیز دیگری هم میتوانند باشند؟ در یک کشور اسلامی که اینقدر از عفاف و ناموس و سد شهوت تبلیغ میکنند و حتی دید و گفتگوی دو جوان عاشق را حرام میدانند. و نگاه به یک زن را گناهی عظیم میپندازند پس چگونه میتوانند در برابر آزار جنسی و هم جنس بازی و لواط به زور سکوت میکنند.

 

 آیا خداوند متعال زن زیبا را برای شهوت رانی خلق نموده است یا برای نشان دادن قدرت زیبا خلق کردن خود. ببینید که گلها و میوه ها و درختان چقدر زیبا خلق شده اند آیا ما بایست گلها را نابود سازیم و درختان را به آتش بکشیم. آیا هیچ دقت کرده اید که دانه های یک انار چقدر زیبا درست شده اند؟ و رشته های داخل یک پرتقال چقدر دقیق و عالی دور هم چیده شده اند. خدا انسان ها را خلق کرده است که تا همدیگر را دوست بدارند و عظمت او را در حلق مردمان زیبا ستایش کنند. یک کودک زیبا نمونه عظمت قادر متعال است و یک زن زیبا ساخته پروردگار نا متناهی است ما بایست به این زیبایی ها که خدا خلق کرده است احترام بگذاریم و سر تسلیم و تعظیم را در برابر خلق اینهمه زیبایی فرود آوریم نه آنکه آنان را بخاک وخون بکشیم. شما که بخدا و دنیای دیگر متعقد هستید چطور حاضر میشوید که جگر گوشه گان مردم را بخاک وخون بکشید و قلب آنان را آماج تیر های زهر آگین خود کیند. آیا هیچوقت خود را جای آن پدر بینوایی گذاشته اید که فرزندش را قیمه قیمه کرده اید کاری که شمر هم نکرد. آیا همان شمر و هما ن یزید و معاویه به اسیران تجاوز جنسی کردند؟ آیا یزید توانست به خانواده حضرت سید الشهدا تجاوز کند؟ آیا معاویه و خلفای دیگر به اسیران تجاوز جنسی کردند؟ آیا این مال و ثروتی که اندوخته اید کافی نیست که دست تجاوز به زنان و دختران و پسران و مردان ایرانی هم دراز میکنید؟ آیا از آتش گداخته جهنم نمی ترسید؟ آیا از عاقبت جنایات خود و تجاوزات خود هیچ شرم و وحشتی ندارید. آیا دریدن پرده عفاف یک دختر و پسر اسیر دست بسته حکایت بزرگواری و جوانمردی است؟ آیا گرگان و سگان وحشی هم به یک فرد زمین خورده دست بسته حمله میکنند؟ شما برای چندین میلیارد ثروت بیشتر و برای خودکامه گی چندین سال و ماه بیشتر چطور حاضر میشوید پرده حیا و عفت مردمی که به شما رای داده اند را بدرید. مردمی که با نعره های الله اکبر خود و با رفتن به طرف تانک ها و توپ ها شما را از تبعید و زندان و شکنجه و فقر رها کردند و به قدرت و شوکت رسانیدند. پدران این فرزندان در جنگهای بیهوده ای که در اثر نداشتن درک سیاسی و نظامی گریبان گیر ما شده بود با اسلحه های قدیمی به جنگ صدام تا دندان مسلح با اسلحه های مدرن اروپایی و آمریکایی رفتند و هیچ اظهار نگرانی هم نکردند

 

. شما که عقابهای تیز پرواز ایران و شاهین های بلند پرواز ایران را سر به نیست کردید و بهتری مردان رزم این کشور را کشتید و اعدام کردید و ما را در برابر صدام دیوانه بدون ارتش منظم رها نمودید و با ندانم کاریهای خود یک کشور آباد را به گورستان تبدیل کردید و پدران همین فرزندان برای خاطر مقام و موقعیت شما کشته و معلول شدند. حالا همین فرزندان را به گلوله میبندید و به آنان تجاوز جنسی میکنید به طمع اینکه ادعای خدایی شما و اطاعت مطلقه را ارج نهند و از ترس مرگ سکوت کنند. مردمی که به عشق اسلام و با تبلیغات وسیع به دنبال شما آمدند و بعد یا آواره شدند و یا معلول و کشته و با اینحال سکوت کردند ولی حالا شما حتی به بدن و روح آنان هم تجاوز میکنید. آیا فرزندان خود شما همیشه فرمان شما را اطاعت میکنند؟ اگر آنان فرمانهای شما را اطاعت نکنند آیا آنان را به گلوله میبندید و یا به آنان تجاوز جنسی میکنید؟ هر کاری را که بخود نمیپسندید به دیگران هم روا ندارید. جوانان گوهر فروش ما امروز گوهر های جان خود را در دست گرفته اند زیرا گویا برای خود و ایران هیچ آینده ای نمیبینند. اینها فرزندان دوره خود شما هستند. آینان مال زمان شاه نیستند. شما بایست نسبت به آنان مهربان باشید و مثل فرزندان خود با آنان رفتار نمایید. در کشوری که مرتب به حجاب میرسند و به عفاف اهمیت میدهند و دختران ما را به زیر پوشش کشانیده اند و از ورز ش و دوستی محروم کرده اند چطور میتوانند اجازه دهند که در زندانهای آنان عمل جنسی انجام شود و یا لواط که مستوجب مرگ است اجرا گردد؟ این جوانان و این دختران ایران همه پاک هستند کسی کثیف است که با دست بسته به آنان تجاوز میکند. آنان گوهر ان خود را بشما میفروشند تا گوهر آزادی بدست بیاورند. این متجاوز ها هستند که چرکین و ناپاک هستند و هم چنان فاحشه ها به گوهران فرزندان معصوم و بی گناه ایران تجاوز میکنند. کاری که هیچ سگی نخواهد کرد. کجای اینکار اسلامی یا انسانی است که به کودک و یا نوجوان دست بسته و کتک خورده تجاوز جنسی هم شود.

 

 باشد که همه ما قدر این گوهر فروشان را بدانیم کمر وسر در برابرشان خم نماییم. زنده باد ندا ها و سهرابها که گوهر جان خود را به رایگان برای خاطر آزادی ایران از دست دادند. نفرین بر ظالمانی که این گلهای نا شکفته ایران زمین را با جهالت و ابلهی پرپر نمودند. سلام به جوانان وکودکان ایرانی به مردان و زنانی که با هدیه گوهران جان و ناموس و شکنجه شدن روح و جسم خود برای سر بلندی ایران و آزادی مردم همه نوع تحقیر و آزار را تحمل میکنند. شما پاکتر از فرشته هستید آنانی که به شما تجاوز میکنند آنان اهریمن و ناپاک هستند و آنان بایست شرمگین باشند نه شما دلیران آزاده که با دست خالی در برابر اسلحه های مرگبار آنان ایستادگی میکنید.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!