۳۰۰ هزار نفر در “سازمان رای” اغتشاشات حضور داشتند

سرتیپ پاسدار عبدالله عراقی با اشاره به تشکیل “سازمان رای” در قبل از انتخابات گفت که سپاه پاسداران در مقابل “اغتشاشات” احساس مسئولیت کرد و به گفته او، بسیج آرامش را به جامعه بازگرداند.

قبل از سرتیپ پاسدار عراقی، کسی از مقامات سیاسی و امنیتی کشور به وجود تشکلی با عنوان “سازمان رای” اشاره ای نکرده بود و هنوز اطلاعات عمومی در خصوص این سازمان مورد اشاره فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران وچود ندارد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!