مگر شکنجه شاخ و دم دارد؟

مهدیه محمدی همسر روزنامه نگار زندانی که به جرم داشتن قلم و اندیشیدن در بازداشت هست ، گفته است که بعد از 64 روز توانسته است تنها دو بار وی را ملاقات کند

خبرنگار رادیو فردا از وی می پرسد

ماه اول ظاهراً به آقای زيدآبادی به شدت فشار آمده و حالا اين شرايط کمی مساعدتر را خودش به وجود آورده است. البته به ما گفت که فشارها کمتر شده و کتاب وصيت‌نامه امام خمينی را داده‌اند بخواند. او می‌گفت با همين‌ها سرگرم هستم و توانسته‌ام با شرايط کنار بيايم. ابلله برای انها که بیرون هستند خواندن وصبت نامه خمینی عین شکنجه هست حالا چه برسد به زندانی در سلول انفرادی .
آخر همین وصیت نامه را هم جناحی که سرکار هست قبول نداره

نوه های خمینی را هم که قبول ندارند.

سید احمد را هم که خودشان به قتل به همین دلیل اگر زیدابادی جرمی هم مرتکب شده بود تقاصش را با تحمل خواندن این وصیت نامه پس داده است و باید آزاد شود. هر چند وی و دیگر روزنامه نگاران نظیر عیسی سحرخیز و محمد قوچانی غیر قانونی توسط دولت کودتا در زندان هستند

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!