برادران کارامازوف!

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هر وقت گذارش به اجتماعات دانشجویی می‌افتد و در پاسخ به سؤالات دانشجویان درمی‌ماند، بحث را به دوران پیش از انقلاب می‌کشاند و سعی می‌کند دانشجویان را قانع کند که رژیم جمهوری اسلامی در مقایسه با ایران شاهنشاهی جای بهتری برای زندگی است. او برای اثبات ادعایش دلیل می‌آورد که محمدرضا شاه پست‌های کلیدی را به بستگانش می‌بخشید در حالی که این جور پارتی‌بازی‌ها در حکومت عدل علی (جمهوری اسلامی) جایی ندارد! بنابر این آنچه در باره دوران طلایی ایران در سالهای پیش از انقلاب می‌شنوید ساخته و پرداختۀ رسانه‌های ضد انقلاب است.
لاریجانی قاعدتاً تا این اندازه معلومات عمومی و حافظه دارد که بداند تنها عضو خاندان پهلوی شاغل در دولت آن زمان، مهرداد پهلبد وزیر فرهنگ و هنر بود که او نیز در واقع عضو سببی خانواده سلطنتی و فرزند یک موسیقیدان و خودش هم اهل هنر بود.
علی لاریجانی هفته پیش در دیدار… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!