مدیر‌عامل سازمان بهشت ‌زهرا دفن غیر‌قانونی اجساد را تکذیب کرد

محمود احمدی نژاد شب گذشته در گفتگوی زنده تلویزیونی به معرفی وزاری جدید در کابینه دولت نهم پرداخت ودر پاسخ به مخالفین کابینه گفت: «بعضی‌ها توقع دارند دولت، وزرای پیشنهادی را با آنها هماهنگ کند و خود را نه به عنوان یک نماینده که در مقام مجلس قرار می‌دهند

به گزارش تابناک، احمدی نژاد با اشاره تلویحی به سخنان دیروز محمد رضا باهنر، نائب رئیس دوم مجلس گفت: «این روش درستی نیست كه وقتی کابینه ای هنوز معرفی نشده است، فردی بگوید که از این لیست پیشنهادی پنج نفر رای نمی آورند… برخی‌ها می‌خواهند نظر خود را در خصوص كابینه به دولت القا کنند

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!