خامنه ای: با جنایات بعد از انتخابات برخورد می شود

آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی از حمله نیروهای امنیتی به کوی دانشگاه تهران در جریان ناآرامی های پس از انتخابات ریاست جمهوری به عنوان یک “تخلف بزرگ” نام برده و از برخورد قاطع با “جنایات صورت گرفته” خبر داده است.

آیت الله خامنه ای که روز چهارشنبه در دیدار با گروهی از دانشجویان صحبت می کرد با اشاره به برخورد با عاملان حمله به کوی دانشگاه و حوادث بازداشتگاه کهریزک، هشدار داد: “این گونه مسائل نباید با مساله اصلی بعد از انتخابات خلط مبحث شود.”

او با معدود دانستن تعداد کشته شدگان در ناآرامی های هفته های گذشته، گفت سازماندهی اعتراض ها به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری منجر به “هتک آبروی نظام در مقابل ملت ها شد” و عده ای سعی دارند به جای این موضوع، نحوه برخورد با زندانیان در بازداشتگاه کهریزک و حمله به کوی دانشگاه را به عنوان موضوع اصلی مطرح کنند.

آقای خامنه ای همچنین گفت رهبران مخالفان را به “دست نشاندگی بیگانگا… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!