در شبهای 22 . 23 و 24 تیرماه در بهشت زهرا چه گذشت ؟

 

 

دو عکس که  به تازگی توسط یکی از پزشکان بیمارستان سینا منتشر شده است
 تصویر دیگری در همین زمینه را میتوانید در بلاگ ذ یل مشاهده کنید.

http://azadandish82.blogspot.com/

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!