نمایندگان مجلس به دنبال گورهای بی نام و نشان

علی لاریجانی، رئیس مجلس، روز سوم شهریور در جلسه‌ی علنی مجلس و در حالی که رادیوی مجلس مذاکرات را به طور مستقیم پخش می‌کرد، اعلام کرد که باید به ماجرای دفن اجساد بی‌نام و نشان رسیدگی شود. بعدازظهر همان روز تعدادی از نمایندگان مجلس برای بازدید از قطعه‌ی ۳۰۲ که گفته شد اجساد در آنجا دفن شده‌اند، راهی بهشت زهرا شدند، اما تا زمان تهیه‌ی این گزارش هنوز هیچ خبری از این دیدار منتشر نشده است.روزنامه‌ی “اعتماد” در روز چهارشنبه چهارم شهریور تنها به ذکر یک جمله از دیدار نمایندگان از بهشت‌‌زهرا بسنده کرد و آن این بود که نماینده‌هایی که به بهشت زهرا رفته‌اند تعداد کامل قبرها را صورت جلسه کرده، ‌ولی ارائه‌ی توضیحات بیشتر را به بعد موکول کرده‌اند.روز سه‌شنبه نیز یکی دیگر از نمایندگان مجلس در مورد این مسئله هشدار داده بود. فاضل موسوی عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در نطق پیش از دستور گفت: «اگر شایعاتی که در مورد دفن عده‌ای از کشت…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!