هر ساعت سه ایرانی در حوادث رانندگی می‌میرند

سرتیپ اسکندر مومنی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی به خبرنگاران گفته که در سال 1378 روزانه 64 نفر و هر ساعت سه نفر جان خود را در حوادث رانندگی از دست داده اند.

بنابر آمار پلیس در سال گذشته در اثر تصادفات 280 هزار نفر مجروح شده اند. به گفته آقای مومنی روزانه 760 نفر و در هر ساعت 31 نفر بر اثر تصادفات مصدوم شده اند.

به گفته آقای مومنی، این آمار فقط تعداد کشته ها و مصدومان لحظه وقوع تصادف را در بر می گیرد و “بدون شک این آمار بعد از وقوع تصادف با افزایش رو به روست.”

سالانه حدود8۰۰ هزار تصادف در ايران روی می دهد و ايران در رديف اول حوادث مرگبار جاده ای جهان قرار دارد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!