هشدار مقام نظامی ایران علیه ‘خوشبینی’ نسبت به پایان بحران

به گزارش منابع خبری ایران معاون ستاد کل نیروهای مسلح این کشور به طور ضمنی از بروز مجدد بحران در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری ابراز نگرانی کرده و خواستار برخورد فوری و شدیدتر با مخالفان شده است. سردار سرتیپ سید مسعود جزایری، معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح، روز دوشنبه دوم شهریور علیه “خوشبینی کاذب” نسبت به پایان “تهدیدها و بحران ها” هشدار داد. آقای جزایری در این سخنان بدون آنکه از کسی نام ببرد برای توصیف مخالفان از اصطلاحاتی چون “رئوس سازمان کودتا”، “لایه های اصلی کودتای نرم”، “خائنان به انقلاب” و “بحران آفرینان” نام برد. در پی صف آرایی گسترده و برخورد شدید نیروهای امنیتی با معترضان، اعتراضات خیابانی به نتایج انتخابات از چند هفته پیش فروکش کرده است، اما اظهارات این مقام بلندپایه نظامی ایران نشان می دهد که او نگران ادامه بحران است. به گزارش خبرگزار… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!