احمدی نژاد: باید از گردن کلفت ها و مدعیان مالکیت کشور شروع کنیم

محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران گفته است که در برخورد با متخلفین “باید ابتدا از گردن کلفت ها و آنهایی که خود را مالک کشور می دانند شروع کنیم.”او چهارشنبه شب در مراسم افطاری کارکنان نهاد ریاست جمهوری و خانواده هایشان اظهار نظر می کرد.اما بستر سخنان او مبهم بود و صریحا مشخص نکرد که منظورش برخورد با کسانی چون سران اصلاح طلبان است که به نتایج انتخابات اعتراض دارند یا نه.آقای احمدی نژاد در جریان مبارزات انتخاباتی و حتی پیش از آن بارها به طور مستقیما یا ضمنی، از اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرنگان و تشخیص مصلحت نظام به عنوان کسی که با او خصومت دارد یاد کرده است.محور سخنرانی چهارشنبه شب آقای احمدی نژاد مساله خدمات نهاد ریاست جمهوری بود.او که پیروزی اش در انتخابات با تردید گسترده روبرو شد و به اعتراضات گسترده دامن زد، گفت این پیروزی ناشی از آن است که مردم و رهبر قدر دولت نهم را دانستند: “ملت و ر… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!