جوک جدید مسولین قضائی-عدالت خواهی

معاون اول قوه قضائيه سيدابراهيم رئيسي نیز در حاشيه توديع و معارفه معاون آموزش قوه قضائيه در جمع خبرنگاران در خصوص هيات سه نفره قضايي كه به دستور رئيس قوه قضائيه براي پيگيري حوادث اخير تشكيل شده، اظهار داشت: «دغدغه ما در اين هيات سه نفره همان دغدغه‌اي است كه همه دلسوزان نظام دارند و آن اين است كه به حق و عدالت عمل شود و يك داوري عادلانه صورت گيرد.»

خدا راشکر که این جماعت می خواهند به حق و عدالت عمل شود نتیجه عدالت خواهی این جماعت مدعی دینداری ، 4 میلیون مهاجر و پناهنده ، ده ها هزار زندانی سیاسی و اعدامی ، اخراج و پاکسازی صدها دانشجو و استاد دانشگاه و کارمندان ا دارات دولتی ، چیاول سرمایه های  ملی و انحصار قراردادهای در یک کلام فساد مالی سیاسی، اخلاقی و اجتماعی هست .

براستی وقتی که شیخ القضات ، رازینی و اژه ای و مرتضوی  را که عوامل بی عدالتی و ظلم در سیستم قضائی بوده اند را به عنوان دستیاران خود انتخا ب می کند ، باید تعریف جدیدی به ظلم و بی عدالتی داد

    در روایت است که متهمی در دادگاه به خدا قسم می خورد که شاهد وی هست . وکیل. مدافع می گوید بد شاهدی آوردی در این دادگاه هیچ اعتباری ندارد   یکی از ستم های که این نظام بر ادبیات آورده است ظلمی است که بر لغت عدالت و حق و مستضعفین رفته است.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!