بدرود زیبا

   نمی دانم این کلیپ کار کیست . یک آدم باذوق عکسهای وقایع اخیر ایران را با یک ترانه قدیمی ایتالیایی همراه کرده . دیدن بار اولش با آنکه ترانه را قبلا بارها شنیده بودم احساس غریبی داشت و دیدنش با این عکسها جور دیگری بود . شنیدنش  حس عجیبی به وجود می آورد . همان حس تلخ لحظه خداحافظی ٬ آنهم نه خداحافظی معمولی بلکه خداحافظی برای همیشه . یک وداع بی بازگشت توام با غرور و افتخار . کسی که می داند ممکن است بزرگترین سرمایه زندگیش ٬ جانش٬ را از دست بدهد ولی با دانستن این واقعیت به خاطر  ایمان و اعتقادش با آغوش باز به استقبال مرگ می رود.

***** 

ترانه هایی در هر فرهنگ هر ملت وجود دارند که به علت شرایط خاصشان٬ شعرشان و یا حال و هوایشان ماندگار می شوند و کم کم به قسمتی از فرهنگ عامه در آن ملت تبدیل می شوند . نمونه هایش هم فراوانند .در کشور خودمان هم کم نیستند.

بدرود زیبا یا Bella Ciao  یکی از ترانه ها معروف و ماندگار ایتالیا است . شاعر  آن معلوم نیست و ملودی آن گویا به یک ترانه فولکورولیک ایتالیایی تعلق دارد . این ترانه یادآور دوره استیلای فاشیست ها بر ایتالیا است. زمانی که بنیتو موسولینی “دوچه ایتالیا” و متحد نزدیک هیتلر با دیکتاتوری تمام بر ایتالبا فرمان می راندو نیروهای مردمی یا “پارتیرانها” خانه های خود را رها کرده بودند و در کوهستانهای شمال ایتالیا با ارتش  موسولینی و نازیها می جنگیدند و در راه کسب آزادی جان خود را فدا می کردند . شعر ترانه وداع نامه یک رزمنده با محبوبش است و پر از امید به فردا .  مبارزه سالها ادامه پیدا کرد. نازیها شرط کرده بودند در ازای کشته شدن یک آلمانی ده نفر شهروند معمولی  ایتالیایی  را خواهند کشت و  این شرط را به دقت انجام می دادند ولی پارتیزانها دست از مبارزه نمی کشیدند و سرانجام نیز پیروز شدند.

موسولینی و معشوقه اش کلارا پتاچی  در بیست و هفتم آوریل ۱۹۴۵ در مرز سوئیس زمانی که قصد فرار داشتند توسط همین پارتیزانها دستگیر و اعدام شدند و جنازهایشان  از دیوارهای شهر میلان به صورت وارونه آویزان شد. کسی نمی داند چند سال قبلش وقتی او به همراه هیتلر از ارتش هایشان سان می دیدند و خنده های پیروزی سر می دادند آیا فکر چنین روزی بودند . من که گمان نمی کنم . دیکتاتورها همیشه گمان می کنند عمر جاوید دارند.

از آنموقع از این ترانه اجراهای مختلفی گردید  مثل  اجرا همین کلیپ  با صدای لیدیا پرچان یا اجرای میلوا   .  ایو مونتان بازیگر افسانه ای  فرانسه هم آنرا اجرا کرد و در زبانهای گوناگون از جمله اسپانیایی و روسی و انگلیسی نیز اجراهای آن رواج یافت (کاش اجرای فارسی آنهم موجود بود )   متن ایتالیایی ترانه با ترجمه فارسی و انگلیسی آن را در اینجا هم می توانید بخوانید

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!