محمود احمدى نژاد: كسى ديگر نمى تواند ايران را تحريم كند

در حالى كه قدرت هاى بزرگ جهانى از احتمال تشديد تحريم ها عليه تهران خبر داده اند، محمود احمدى نژاد اعلام كرد: كسى ديگر نمى تواند ايران را تحريم كند. رييس دولت دهم كه كابينه جديد وى روز پنجشنبه با تاييد ۱۸ وزير كار خود را آغاز كرد در پاسخ به پرسش خبرنگاران در باره نشست گروه پنج به علاوه يك گفته است: «البته ما استقبال مى كنيم كه تحريم كنند و ما خودمان، خودمان را اداره مى كنيم.» اظهارات آقاى احمدى نژاد در حالى مطرح مى شود كه جمهورى اسلامى ايران به دليل امتناع از توقف برنامه غنى سازى اورانيوم با سه دور تحريم هاى شوراى امنيت سازمان ملل متحد روبرو شده است. نمايندگان گروه پنج به علاوه يك شامل آمريكا، روسيه، بريتانيا، فرانسه و چين همراه با آلمان روز چهارشنبه در فرانكفورت آلمان گرد هم آمدند تا پيش از نشست گروه بيست در اواخر ماه سپتامبر آخرين وضعيت پرونده هسته اى ايران را بررسى كند. اين گروه در پايان نشست خود…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!