تفنگت را زمین بگذار…

تفنگت را زمین بگذار-

آهنگی جدید از استاد شجریان ..

زبان آتش و آهن زبان خشم و خونریزیست …زبان قهر چنگیزیست…

اگر جان را خدا دادست …چرا باید تو بستانی؟؟؟…

تفنگت را زمین بگذار…

با سلاح صلح می‌‌آیم بجنگ … از علی‌ حسینی

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!