به هر مخالف نظام که راضی به ترک کشور شود مبلغ ۲۰۰۰۰ دلار آمریکا

غلامحسین الهام: به هر مخالف نظام که راضی به ترک کشور شود مبلغ بیست هزار دلار آمریکا و کلی تسهیلات دیگر تعلق خواهد گرفت. غلامحسین الهام وزیر پیشین دادگستری از ارائه ی تسهیلات ویژه ی دولت احمدی نژاد به ناراضیان از حکومت خبر داد. وی که با خبرگزاری فارس گفتگو می نمود ادعا کرد که دولت احمدی نژاد به ناراضیان از حکومت ایران کمک خواهد کرد تا به کشور مورد علاقه ی خویش سفر کرده و باقی عمر خویش را در آن جا سپری کنند. سخنگوی دولت نهم اضافه کرد: ما می دانیم که تعداد بسیاری در کشور هستند که مخالف نظام می باشند و سیاست های ما را قبول ندارند، خوب از آن جایی که سیاست های حکومت وحی منزل هستند و هرگز تغییر نخواهند کرد ما فکر کردیم که بهتر است افراد مخالف برای آینده ی خود و خانواده اشان هم که شده کشور را ترک کنند زیرا عدم ترک کشور شاید برای آنان عاقبت خوشی به همراه نداشته باشد لذا ما به آنان کمک خواهیم کرد تا به کشور مورد علاقه ی خویش سفر کنند، هم… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!