علیرضا بهشتی مشاور میرحسین موسوی بازداشت شد

یک روز پس از اقدام ماموران امنیتی در بستن دفتر کمیته پیگیری وضعیت زندانیان و آسیب دیدگان حوادث اخیر که به میرحسین موسوی و مهدی کروبی وابسته است، اکنون خبر می رسد که علیرضا بهشتی سخنگوی این کمیته نیز دستگیر شده است. منابع خبری نزدیک به اصلاح طلبان پیشتر از بازداشت مرتضی الویری، دیگر عضو این کمیته و مشاور مهدی کروبی خبر داده بودند. علیرضا بهشتی و مرتضی الویری نمایندگان میرحسین موسوی و مهدی کروبی در کمیته پیگیری وضعیت زندانیان و آسیب دیدگان حوادث پس از انتخابات هستند و یکی از ماموریت های عمده آنها جمع آوری اسامی کشته شدگان و بازداشتی ها بوده است. این دستگیری ها تازه ترین گام حکومت ایران علیه مخالفان است و به نگرانی های معترضان نسبت به احتمال بازداشت رهبران اصلاح طلبان دامن زده است. بسته شدن دفتر حزب اعتماد ملی تحت هدایت مهدی کروبی و سایت “سحام نیوز” وابسته به این حزب در روز سه شنبه از دیگر اقدام… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!