ماموران امنيتی دفتر کروبی و حزب اعتماد ملی را بستند

سخنگوی حزب اعتماد ملی می گويد: ماموران امنيتی با حکم دادستانی تهران روز سه شنبه با حضور در دفتر مهدی کروبی، با هدايت وی به «خارج از ساختمان»، این دفتر را مهر و موم کردند. به گزارش خبرگزاری کار ايران، ايلنا، اسماعيل گرامی مقدم در اين زمينه گفته است: «حوالی ساعت ۱۵ تعدادی از ماموران با حکم دادستان تهران با مراجعه به دفتر آقای کروبی واقع در جنب کاخ سعدآباد ضمن بازرسی محل کار ايشان مبادرت به جمع آوری اسناد و مدارک موجود و نيز CD،رايانه و فيلم کردند.» به گفته وی، «ماموران همچنين افرادی را که برای ملاقات با آقای کروبی به دفتر ايشان آمده بودند را به همراه شخص دبير کل به خارج از ساختمان هدايت کردند.» حسين کروبی، فرزند مهدی کروبی، نيز در گفت وگو با راديو فردا، با تاييد خبر مهر و موم اين دفتر می گويد: «دفتر حزب اعتماد ملی نيز مهر و موم شد.»حسين کروبی در پاسخ به اين پرسش که آيا اسناد و مدارکی در مورد بدرفتاری ب…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!