برای حذف فیزیکی موسوی آماده باشید

آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای روز جمعه نماز جمعه تهران را اقامه خواهد کرد. این دومین نماز جمعه وی پس از حوادث خونین بعد از انتخابات است.

بار قبل که آقای خامنه‌ای پای تریبون نماز جمعه ایستاد، مخالفان را تهدید کرد که اگر به خیابان‌ها بیایند خون به راه خواهد افتاد. فردای آن روز عده زیادی حرف‌های او را نادیده گرفتند و در خیابان‌های تهران خون به راه افتاد.

زندانیان سیاسی دهه شصت به یاد دارند، معمولا برخوردهای شدید امنیتی و دستگیری گسترده یا اعدام دسته‌جمعی مخالفان به این صورت انجام می‌شد که ابتدا یکی از مقامات عالی‌رتبه نظیر آیت‌الله خمینی یا آقای خامنه‌ای نطق شدیدالحنی علیه مخالفان ایراد می‌داشتند، آنگاه نیروهای امنیتی به برخورد با زندانیان و حامیان آنها می‌پرداختند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!