دزدان با چراغ مواظب شیادان آمریکایی باشید آنان آزادند که حقه بازی کنند

مواظب آمریکایی ها و آمریکا باشید. آمریکا کشور آزادی است و همه شیادان آزادند متاسفانه در امریکا دزدی و فساد و شیادی به نحو دیگری میباشد که شاید برای ما تازه و ناشناخته باشد.  مثلا یک شرکت بنام  گراند کنفرانس میآید و شما را به یک سخنرانی دعوت میکند.  در آنجا چند نفر هم بلند میشوند که بله ما از قبل این شرکت صاحب کارخانه   ثروت و خانه شده ایم.  بعد از ساعتها نطق و خطابه که ما میتوانیم بشما کمک کنیم و و برایتان وام بلا عوض و یا با بهره پایین بگیریم و شما چون خارجی هستید شایسته گرفتن این وام هستید  بهر صورتی مردم را گول میزدند و مبالغی از آنان میگیرند  بعد هم یک شماره تلفن میدهند و چند کتاب که شما را کمک خواهند کرد تا وام بگیرید. 

 ولی بعد ازچندین چند تلفن که میزنید و هر بار نوعی شما را دست به سر میکنند عاقبت طلب پول بیشتری و یا ما هیانه میکنند.  و با لاخره  آدم متوجه میشود که اینان دزدان با چراغ هستند. هر روز به شما تلفن میکنند که مثلا خانه شما قیمت آن بالا رفته بیایید به شما پول میدهیم تا در یک بقول خودشان بیزنس بکار ببرید.  اگر شما به دام آنان افتادید که معلوم است مقداری بعنوان حق دلالی و غیره میگیرند  یک هو میبینید که پرداخت ماهیانه شما دو برابر شده است.

  و مقداری هم پول روی دست شما مانده که مثلا آنرا خرج بهتر کردن خانه میکیند.  بعد هم چون خانه بهتر شده است ناگهان مالیات خانه هم دو برابر میشود.   باز هنگام مشگلات که نمیتوانید قسط ها را بپردازید زیرا دیگران پول شما را دزدیده اند.  باز شرکتهایی سر وکله شان پیدا میشود و هر روز چندین بار تلفن میکنند که ما میتوانیم  بهره شما را پایین بیاوریم و ما میتوانیم پولهای که برای کارتهای اعتباری میپردازید نصف کنیم و.. دوست من یک خانه خرید که اجاره بدهد و از کرایه آن هم قسط خانه را بدهد تا بعدها این کرایه کمک خرجی او هم باشد.  ولی اینجا متاسفانه مثل ایران نیست.  چون خرید خانه خیلی آسان است پی مستاجر گیر آوردن مثل برنده شدن در بلیط بخت آزمایی ملی سابق است.  تازه آن کسانی که مستاجر میشوند در صد بالایی از آنان آدمهای خوب و عادی نیستند  یکی دو ماه کرایه میدهند بعد نمیدهند شما بایست دو ماه در دادگاه های بی تفاوت اینجا بدوید و کلی خرج کنید . 

 دادگاه هم همیشه طرف مستاجر است زیرا او مثلا بقول امام راحل مرحومان اجل زمان و بنیان گذار جمهوری مردمی اسلامی سالاری  حضرت مستطاب المام  الروح الله الخمینی المصفوی الموسوی آیت الله عظمی و عظیم الشان و بزرگوار روحی فدای ما مستعضعف است و شما بایست خرج او را بدهید.  بعد هم به او دو ماه فرصت میدهند تا خانه را خالی کند. وی هم هر چه بتواند میدزدد و خانه را از حرص به ویرانه ای تبدیل میکند و میرود.  حالا شما هستید که بایست مالیات ها خرج دادگاه ها را بدهید.  وسایل دزدی شده را هم پلیس میاید و صورت جلسه میکند ولی کاری دیگری جز دادن یک مشت کاغذ بدست شما نمیکند. 

 پلیس بی تفاوت و بی نتیجه آمریکا هیچ بو و خاصیتی ندارد.  و تمام تلاش او این است که کنار باشد و درگیر کاری نشود.  این است که خرید خانه برای اجاره اشتباه بسیار بزرگی است و یا لااقل اکنون این کار خیلی بد است و تمامی پیش قسط های شما را از بین خواهد برد.   با اینکه قانونی شما را بعنوان خارجی نمیتوانند دست دوم  در نظر بگیرند ولی در عمل این چنین است.  این است که در آمریکا بایست بسیار دست به عصا راه بروید  و مواظب باشید که گیر شیادان و حقه بازان نیفتید.  مثلا درانترنت مینویسند که میخواهند مبلغی بحساب شما واریز کنند زیرا شما برنده شده اید.  هر روز ممکن است که یک ای میل بگیرید که نوشته است  شما برنده شده اید  آدرس خود و شماره حساب بانکی را بدهید تا پول را حواله کنیم.  بعد اگر شما در دام آنها افتادید و مشخصات را دادید میبینید که از حساب شما پول برداشته اند.  

 و یا برای شما چک و مانی اوردر و چک تضمینی میفرستند که میخواهند از شما اتاقی اجاره کنند  بعد از زمانی کوتاه میگویند که لطفا ده در صد پول را پس بفرستید زیرا میخواهند که کرایه اسباب کشی بدهند  زیرا مثلا این پول توسط شرکت آنان پرداخت شده است.    بانک به اعتبار حساب بانکی شما وجه چک را بشما میپردازد ولی بعد از مدتی حدود بیست روز میبنید که چک برگشته است و قلابی بوده است  اگر شما پولی ارسال کرده اید که از دست داده اید.   شرکتها آمریکایی جلو از شما پولی میگیرند تا به شما مثلا خدماتی انجام دهند ولی با گرفتن پول از پیش خدماتی در پی نخواهد بود.  اینجا دزدی و فساد قانونی آزاد است.  و حتی پلیس به دنبال دزد نمیرود و اگر شما آدرسی از دزد و شیاد نداشته باشید  دادگاه هم کاری نمیکند.  به عبارت دیگر از شخص یک دزد حرفه ای و یا یک شیاد حرفه باشد مصون است  . دادگاه ها فقط کسانی را محکوم میکنند که با پای خود به دادگاه ها میروند.  اگر نروند کار به آنان ندارند.  البته شاید حساب قاتل ها جدا باشد و واقعا پلیس به دنبالشان برود.    

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!