دیکتاتورهای عزیز چشمان و گوشهایتان را باز کنید امیر

   بیاییم دزدی فساد و ظلم و دیکتاتوری را ریشه کن کنیم.   سخن امروز من با همه است.  برای اینکه بتوانیم که این چند روزه زندگی را با آرامش و راحتی و آسایش بسر ببریم و از قتل غارت و طمع و تمامیت خواهی در امان باشیم.   اگر امروز شخصی بر سر قدرت است  و توانانی انجام دزدی و ظلم و فساد را دارد  دلیل این نیست که میتواند این قدرت را برای خودش حفظ کند و دایمی گرداند.   دیکتاتور و ظالم دیگری هم ممکن است که در راه باشد و برای نابودی این دیکتاتور دارد برنامه ریزی میکند.

  اکنون روشن است که دزدیدن و با بردن  هیجده و نیم میلیارد دلار توسط یک تریلی دیگر یک خواب وخیال نبوده است و حتی رییس جمهور ترکیه گفته این حقیقت دارد. و پلیس و مامورین ترکیه هم که از این جریان فیلمبرداری نموده اند.  آیا تصور کرده اید که این مبلغ پول چه ثروت افسانه ای میتواند باشد؟

  این مبلغ پول بودجه یک کشور میتواند باشد.  و با این میشود کار ایجاد کرد کارخانه های مادر خریداری کرد و وسایل تولید تاسیس کرد  دانشگاه ها و مدارس فنی وحرفه ای ساخت  بیمارستان ها درست کرد  پزشکان و دانشمندانی تربیت کرد و آیا این دریا پول از چه راهی بدست آمده است.  قمار دزدی  فساد  فروش مواد مخدر و مواد منفجره دست برد های وسیع به سرمایه های ملی؟   صدام هم از این ثروت های بی نهایت زیاد در بانکهای خارج جمع کرده بود ولی آیا توانست حتی از یک دلار آن هم استفاده کند.  همه باحتمال توسط سرمایه داران غول به غارت رفت.  هم آنانی که حتی روزولت و آبراهام لینکلن از آنان به ستوه آمده بودندو  شاید همان آنان بودند که به دستورشان گلوله ها به به جان کندی و رابرت کندی بر خورد دوستانه ای کرد؟  

 هم آنانی که تخم تفرقه دزدی و فساد و بی تفاوتی و ظلم میکارند و مردم را به کنار میزنند و خودشان زیر و رو را به یغما میبرند و برای مردم شهید کشته و یک زندگی و یک کشور سوخته بجا میگذارند.   سرمایه دارانی که پولهای خود را در حدود هیجده میلیارد دلار با تریلی میخواهند جا به جا کنند کم نیستند.  آنان با این ثروت های افسانه برای خودشان آدمکش های حرفه ای و تربیت شده اجیر میکنند.  آنان با شست و شوی مغزی برای خودشان آدمک های قاتل و بی شعور میسازند و به جان دیگران میاندازند.  آنان که چهل در صد ثروت دنیا را کنترل  میکنند و وسایل ارتباط جمعی در اختیارشان هست و براحتی میتوانند از مردی دیوانه و ابله یک ستاره درخشان علم و ادب خلق کنند.  آنان که براحتی میتوانند نویسندگان وهنرمندان و دیگران را خریداری کنند تا در راه آنان قلم بزنند و آثار خود را خلق کنند و غلامان حلقه بگوششان باشند.  و با تبلیغات وسیع میتوانند روز را تبدیل به شب نمایند. 

  روی سخن ما با آنانی است که دانسته و یا ندانسته در این زنجیره و این شبکه گرفتار شده اند.  خود را سپر بلای این دست های توانا ملعون و نا مریی کرده اند.  همان طور که صدام نتوانست از این راه استفاده کند و دزدیها و جنایت های دیکته شده ای که به او کرد بودن به نفع حتی وی وخانواده اش نبود  شما هم در امان نیستید.  آن کسی که شما را این همه قدرت و حشمت داده است  میتواند سر خر دیگری را بر ضد شما تحریک کند.  به دامان ملت برگردید توبه کنید اقرار کنید که اشتباه کرده اید.  اقرار و اعتراف کیند که بازیچه دست های بین المللی جنایت کار شده اید.   کشتن دختران و پسران ایرانی و تجاوز به افتخارات آنان  فکر میکنید سبب پیشرفت دین و اسلام خواهد شد؟  جلوی بالندگی و دانش و بینش و ورزش مردم و جوانان را گرفتن فکر میکنید به نفع اسلام خواهد بود؟  آیا حکومت به یک مشت علیل و متعاد و یک مشت دزد و جانی و یک مشت مریض و درمانده و بیکاره و بی سواد  هنر  است؟   بد نام کردن ایران و ایرانیان و اسلام به نفع چه کسی میتواند باشد.  آیا فکر نمیکنید که دانسته و یا ندانسته به دام دشمن خود افتاده اید.  فکر نکیند که با اندوختن ثروت های حرام آینده خودتان و خانواده هایتان را تامین کرده اید  همه آن ثروت های افسانه ای توسط دزدان بین المللی ربوده خواهد شد و به شما و خانواده هایتان دیناری پرداخت نخواهد شد.  آنچه برای شما میماند هما تف و لعنت مردم است و بس.  دیدید که توبه صدام وعذر خواهی هایش در آخر کار که زندانی بود دیگر برایش استفاده ای نداشت.  آن وقت که به سر قدرت بود بایست فکر این چنین روز را میکرد.  

 اگر شما با این ثروت و منابع طبیعی برای مردم رفاه  و دانش به ارمغان بیاورید  هم خودتان و هم تمامی خانواد ه هایتان بیمه خواهید شد.  و همه مردم همیشه به احترام از شما یاد خواهند کرد.  ثروت واقعی این است نه ارقام خیالی در بانکهای خارجی که هیچ  اطمینانی هم به پس دادن مبالغ ارسالی نیست.   دیکتاتور های عزیز چشمان را باز کنید و گوش هایتان را برای شنیدن آماده سازید.  تنها راه رهایی خدمت وخدمتگذاری بمردم است وگرنه اگر تمامی ثروت دنیا و تمامی دلارهای آمریکا را هم بتوانید به نام خود و یا خانواده هایتان و یا دوستان خود در بانکهای آسیا و اروپا و امریکا بگذارید هیچ التزامی وجود ندارد که آنها را بما شما ها پس بدهند.  دزدان دیگری هم در کمین نشسته اند که آنها را بربایند.  ولی اگر مردم دوستداران شما باشد درب تمامی خانه های هفتاد میلیونی ایران و جهان به روی شما باز است.  کدامیک ثروت راستین است.  ارقام نجومی در بانکهای دنیا به نام شما و دوستان شما و خانواده شما که امکان غارت آن زیاد هم است.   یا دلهای مردمانی که شما را دوست دارند؟   متاسفانه ما آنقدر کودن و ابله هستیم که از به دست گرفتن قدرت و ثروت نمیتوانیم استفاده کنیم و آنرا بر علیه خودمان بکار میبریم  با استخدام جانیان و آدمکش های حرفه ای  مردم را علیه خودمان بسیج میکنیم همان مردمیکه ما را از تبعید و زندان و شکنجه نجات دادند  حالا به فرزندان همان مردم تجاور میکنیم و فرزندان همان مردانی که با دست خالی به جنگ رفتند تا ما بر سر حاکمیت باقی بمانیم  و کشته و یا شهید شدند حالا ما به فرزندان آنان در زندانها به دست آدمیان نما ها که خریداریشان کرده ایم مورد ظلم وتجاوز قرار میگیریم.  همین ملتی که به خیابانها ریختند و خون دادند  تا ما رهبرشان شویم. 

 متاسفانه از این رهبریها خوب استفاده نکردیم و برعلیه خودمان رهبریها را بکار بردیم.  اگر ما یک کشور پاک و خوب داشته باشیم همه ما و فرزندان خود شما هم به آسایش و بالندگی خواهند رسید و همه شما بیمه خواهید بود.  دیدید که تریلی دلار ها ممکن است بسرقت برود.  ارقام نجومی دلارهایتان در بانکهای ممکن است مصادره شود. ولی مهر و محبت و خوبی های شما هیچوقت مصادره نخواهد شد.   پس آیا عاقلانه تر نیست که بجای چپاول و دزدی و فساد و زور گویی و ظلم  دوستی محبت و آسایس و رفاه مردم را در نظر بگیرید که دنیا و آخرت را بردید.  آیا تزار روس   دیکتاتور هایی مثل هیتلر و ناپلیون  دیکتاتور رومانی  دیکتاتور اتپوپی  و رییس جمهور مادام عمر های عراق و …. توانسته اند از مال و ثروت انبوه خود استفاده کنند.   آیا حتی استالین مخوف توانست از ثروت خود استفاده کند.    میدانم که ثروت و شهوت و تملق گویی های اطرافیان  شما را کور و کر کرده است.  ولی بایست هنوز کوره راهی از هوش در وجودتان باشد و بتوانید به تاریخ مراجعه کنید و آنرا بخوانید و درس عبرت بگیرید  که شما هم تافته جدا بافته نیستید و این جاوید هکذا و جاوید هکذا ها هم دایمی نیست.  حتی به دریا مردمی که برایتان هورا میکشیدند و زنده باد زنده باد میگفتند  نبایست اعتماد کنید چون ممکن است همان روز تغییر عقیده بدهند وبه جای زنده باد مرگش باد سر دهند.   دیکتاتور های عزیز به شکم های گنده و هیکلهای چاق خود غره نشوید و فکر نکنید که همیشه سوار خر مراد هستید. 

 هر آینه ممکن است که به زیر پاهای خر مرادتان بیفتید و به جفتک های خر مراد دچار شوید.   آنان که ضریب آش و کاسند   پالان خروس میتراشند   بیچاره مگس مناره باف است  مغز سر گیوه پرتقال است.   ممکن است همین آدمکشهایی که مزدور خود کرده اید   بر روی خود شما هم اسلحه بکشند.  همانطوریکه القاعده به روی سازندگانشان که آنان را برای مقابله با کمونیست ساخته پرداخته و تربیت کردند  حالا مزاحم همان سازندگان خودشان شده اند و بر روی همانها اسلحه میکشند.  حتی خانواده خود شما هم ممکن است که به پشت شما خنجر زهر آلوده بزنند. با اشاعه ظلم هیچکس حتی خود ظالم هم در امان نیست.  هیچ بیمه ای در میان نیست حتی برای خود فرماندهان اشرار.   حتی برای خود رهبری اشرار و حتی برای خود شخص رهبری کننده.   من آنچه شرط بلاغ است با تو میگویم  تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال.   نظر انسانهایی را هم که در بند ترس و وحشت شما نیستند بپرسید.  شاید آنان بتوانند چشمان کور شما را مسیح وار بینا سازند.  و گوشهای کر تان به روی شنیدن حقایق باز کنند.  امیر شما                              

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!