«یخ‌زدگی تاریخ، داغ کردن مخالفان و در آوردن چشم فتنه»

بهترین متون برای درک مبانی و بنیادهای فکری نظام استبداد دینی و دیکتاتوری نظامی مبتنی بر موعودگرایی، سخنان خامنه‌ای در خطبه‌های نماز جمعه و دیدارهای عمومی وی است. با تحلیل محتوا و لحن و گفتمان خامنه‌ای می‌توان نوع بومی‌شده دیکتاتوری نظامی با ایدئولوژی اقتدارگرایی موعودگرایانه‌ دینی را که به تاسیس نوعی نظام شبه‌توتالیتر در ایران منجر شده به‌عیان مشاهده کرد.

آیت‌الله خامنه‌ای به همراه نیروهای نظامی- امنیتی وفادارش با توهم رهبری یک انقلاب، ولایت امر مسلمین جهان و اداره‌ یک کشور باتمدن و فرهنگی کهن در دو دهه‌ گذشته یکی از مخوف‌ترین نظام‌های استبدادی را در جهان امروز بنیاد گذاشته است که حتی فروپاشی آن هزینه‌های بسیاری را بر مردم ایران تحمیل خواهد کرد.

پنج بنیاد فکری این گفتمان یعنی تفکیک افراد به خودی و غیرخودی، تفکیک خودی‌ها به خواص و عوام، این‌همانی دین و اخلاق و سیاست، تساوی حفظ حقوق و حرمت و آزادی…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!