درج اخبار در مورد کروبی و موسوی ممنوع شد

با اعلام ممنوعیت درج اخبار مربوط به مهدی کروبی و میر حسین موسوی و انتخابات ریاست جمهوری دهم در روزنامه های و نشریات داخلی دوره جدیدی از سانسور خبری آغاز شده است. بنابر ابلاغ شورای عالی امنیت ملی از امروز درج هرگونه خبر در مورد “میرحسین موسوی، مهدی کروبی، انتخابات دهم ریاست جمهوری” در روزنامه‌هازو خبرگزاری ها ممنوع شد. گفتنی است که این خبر تاکنون توسط شورای سردبیری دو روزنامه سراسری کشور تایید شده است. در همین حال باید دید با وجود اینکه عبارت «در مورد» برای آقایان موسوی و کروبی بکار رفته آیا روزنامه های حامی دولت به دروغ پراکنی و افترا «علیه» این دو نامزد معترض انتخابات پایان خواهند داد یا خیر

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!