محمدرضا جلایی پور آزادشد

محمدرضا جلایی‌پور، مدیر و سخنگوی پویش موج سوم، بعد از تحمل ۸۸ روز زندان ( ۵۰ روز انفرادی، ۳۸ روز سلول سه نفره)، بالاخره امروز شنبه، بیست و یكم شهریورماه از زندان اوین آزاد شد.

جلایی‌پور در حالی امروز آزاد شد كه نزدیك به ۴۰ روز پیش، حكم آزادی وی توسط قاضی حداد امضا شده بود و خانواده وی بعد از ۱۱ ساعت چشم انتظاری در مقابل زندان اوین و خود او بعد از ۵ ساعت انتظار پشت درهای بسته با پاسخ منفی روبرو شدند وبه دستور مرتضوی حكم آزادی وی ملغی اعلام شد. در طی ماه گذشته نیز مكررا به خانواده وی وعده آزادی داده شده بود و نزدیك به هشت بار به آن ها گفته شد كه فردا او را آزاد خواهند كرد اما این اتفاق تا امروز نیفتاده بود.

دكتر حمیدرضا جلایی‌پور، عضو شورای مركزی جبهه مشاركت و استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران، در توصیف این نود روز چشم انتظاری به نوروز گفت: من تجربه رنج های زیادی را داشته ام. مث… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!