گزارش هیئت سه‌نفره‌ی قضایی، زمینه‌ساز بازداشت کروبی؟

به گزارش ایلنا، هیئت سه‌نفره متشکل از ابراهیم رئیسی، معاون اول رییس قوه‌ی قضاییه، غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و علی خلفی، رییس حوزه‌ی ریاست قوه‌ی قضاییه، در بررسی‌های خود به این جمع‌بندی رسیده که نه تنها هیچگونه مدرکی دال بر تجاوز به افراد مورد ادعای کروبی وجود نداشته و ادعاهای مطرح شده بدون مستند و عاری از حقیقت است، بلکه ادعا و مدارک ارائه شده کاملا ساختگی و برای انحراف افکار عمومی تنظیم شده است.

هیئت سه‌نفره همچنین پیشنهاد کرده که گزارش به مرجع صالحه‌ی قضایی ارسال شود تا با کسانی که «با نشر اکاذیب و ایراد تهمت و افترا» باعث «تشویش اذهان عمومی» شده و به «حیثیت و اعتبار نظام» لطمه زده‌اند، «برخورد عادلانه و قاطع» صورت گیرد.

پیش‌‌گویی کیهان درباره‌ی «دردسر» برای کروبی

گفتنی است که روزنامه‌ی کیهان، سخنگوی محافل تندر…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!