دکتر عباس ملکي معاون سابق وزير خارجه: «منافع ايران در خزر پايمال شد»

براي بررسي عدم دعوت از ايران با عباس ملکي معاون سابق وزير خارجه و رئيس موسسه مطالعات درياي خزر گفت وگو کرديم که در پي مي آيد.-هفته آينده چهار کشور ساحلي درياي خزر در قزاقستان گرد هم مي آيند در حالي که از ايران به عنوان پنجمين کشور دعوتي به عمل نيامده است.دليل اين عدم دعوت چيست؟

به نظر مي رسد، بعد از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، کشورهاي به جا مانده از اتحاد شوروي در کناره درياي خزر (روسيه، ترکمنستان، قزاقستان و آذربايجان) همواره با اين وسوسه روبه رو بوده اند که شايد به نوعي مواضع خود را در اين زمينه متحد و يکسان کنند و بعد با جمهوري اسلامي ايران با يک موضع واحد به گفت وگو بنشينند. اين بدترين سناريو براي حفظ منافع جمهوري اسلامي در درياي خزر است.

-مقامات ايراني از جمله دکتر متکي وزير امور خارجه و قشقاوي سخنگوي اين وزارتخانه اعلام کرده اند اين اجلاس درخصوص رژيم حقوقي درياي… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!